2nd CRO Comp – Finalni program

Drugi hrvatski intervencijski kongres o komplikacijama koronarnih i drugih invazivnih postupaka održat će se u Zagrebu 1. i 2. lipnja 2017. godine.Izvješće sa EuroPCR 2016

U Parizu je od 17. do 20. svibnja 2016. godine održan EuroPCR 2016, najveći europski kongres na polju intervencijske kardiologije, s oko 11,500 sudionika iz više od 100 zemalja svijeta.

Akutni koronarni sindrom u Republici Hrvatskoj

Hrvatska u području liječenja akutnoga koronarnog sindroma metodama intervencijske kardiologije (perkutane koronarne intervencije, PCI) vrlo usko prati svjetske rezultate unatoč relativno niskim ulaganjima u zdravstveni sustav u usporedbi s razvijenim zemljama.Cardiologia Croatica. 2016;11(3-4):89-156.

Drugi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu posvećen je skupu CROINTERVENT 2016. odnosno 7. nacionalnom kongresu intervencijske kardiologije s međunarodnim sudjelovanjem i 6. sastanku intervencijskih kardioloških medicinskih sestara i tehničara.


Crointervent 2016.

VII. nacionalni sastanak o kardiovaskularnim intervencijama s međunarodnim sudjelovanjem. VI. sastanak intervencijskih kardioloških medicinskih sestara i tehničara.