Primarna perkutana koronarna intervencija u okolnostima pandemije COVID-19

Radne skupine za akutni koronarni sindrom i RS za intervencijsku kardiologiju HKD-a pripremili su dokument “Primarna perkutana koronarna intervencija u okolnostima pandemije COVID-19”.

Dokument je objavljen u Cardiologia Croatica 5-6/2020 – https://doi.org/10.15836/ccar2020.91

Dopuna 28. 3. 2020. – pdf (44 kB)

Dopuna 8. 4. 2020. – pdf (51 kB)