Sastanak RS za invazivnu i intervencijsku kardiologiju HKD-a

Sastanak Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društca
Rijeka/Opatija, 21. do 24. rujna 2017.

Pozivnica – Pdf (73 KB)

Program – Pdf (100 KB)

Više informacija – http://www.kardiologija-opatija2017.com