CROINTERVENT 2018.

Finalni program na kongresnom webu

Zagreb, 8. do 10. 3. 2018.

CROINTERVENT 2018. – VIII. NACIONALNI KONGRES INVAZIVNE I INTERVENCIJSKE KARDIOLOGIJE s međunarodnim sudjelovanjem

i

VII. SASTANAK RADNE SKUPINE ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU HRVATSKIH KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA s međunarodnim sudjelovanjem

 

Zagreb, 8. do 10. ožujka 2018.

Prva obavijest: pdf (969 KB)

Više informacija: http://www.crointervent2018.org/