Crointervent 2016.

Zagreb, 10. do 12. 3. 2016.

CROINTERVENT 2016.
VII. nacionalni sastanak o kardiovaskularnim intervencijama s međunarodnim sudjelovanjem
VI. sastanak intervencijskih kardioloških medicinskih sestara i tehničara
Zagreb, Hotel Westin, 10. do 12. ožujka 2016. godine

Organizator: Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva

Web stranica Simpozija: www.crointervent2016.org

Prva obavijest: pdf (1006.15 kB)