2nd CRO Comp – Finalni program

Zagreb, 1. i 2. 6. 2017. 

Drugi hrvatski intervencijski kongres o komplikacijama koronarnih i drugih invazivnih postupaka održat će se u Zagrebu 1. i 2. lipnja 2017. godine.

Finalni program Pdf ( 1MB)

 


2nd CRO Comp

Zagreb, Croatia, 1st-2nd June 2017
Venue: HOTEL HILTON, 10000 Zagreb, Croatia
Contact: tel +385 91 2015 939, mail: veronika.juric@penta-zagreb.hr

The Croatian Cardiac Society
and Working group of Interventional Cardiology


Program CRO COMP 2 – 2017.
Četvrtak – 01. lipanj 2017.

 

17.00-18.00 Komplikacije različitih procedura…. od uvodnice do elektrode
Predsjedavajući: Z. Babić, Z. Makarović, H. Stipić

17.00-17.10 – “Od urednog nalaza do CroComp kazusa”
V. Hulak-Karlak, KB Dubrava, Zagreb

17.10-17.20 – Rijetka komplikacija transradijalnog pristupa – „artery on the stick“
D. Mirić, KBC Split

17.20-17.30 – Neekspandirani stent u koronarnoj arteriji – „lost and found“
I. Šesto, Klinika Magdalena, Krapinske Toplice

17.30-17.40 – “Non čačkare” – slučaj ECMO
M. Pavlov, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

17.40-17.50 – Perforacija desnog ventrikla kao posljedica implantacije trajnog elektrostimulatora srca – učestalost, liječenje – prikaz dva slučaja
A. Lisičić, KB Dubrava, Zagreb

17.50-18.00 – Teško krvarenje iz donjeg GI trakta uz DAPT i peroralni sirolimus kod bolesnika s ranom
ponavljanom DES restenozom proksimalne CxA
I. Hadžibegović, OB Slavonski brod

18.00-18.15 Pauza za kavu

18.15-19.30 Sesija AstraZeneca – redukcija rizika od trombotskih komplikacija i krvarenja kod AKS-PCI
uz antitrombocitne lijekove nove generacije (tikagrelor)
Moderatori: K. Štambuk, Klinika Magdalena, Krapinske Toplice
T. Krčmar, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
Panelisti: V. Tomulić, KBC Rijeka
J. Patrk, OB Zadar
R. Steiner, KBC Osijek
Z. Korda, Klinika Magdalena, Krapinske Toplice
M. Strozzi, KBC Zagreb
I. Kristić, KBC Split
R. Miškulin, Thalassoterapia, Opatija
Teme
– tikagrelor danas u akutnom koronarnom sindromu – prati li Hrvatska trend?
– kako smanjiti rizik tromboze u stentu?
– krvarenje uz DAPT – složena priča
– DAPT u NSTEMI-u – novi antitrombocitni lijekovi (tikagrelor)

20.00 Večera za predavače


Petak – 02. lipanj 2017.

08.00-09.15 AstraZeneca prikazi zbrinjavanja AKS bolesnika

Mladi intervencionisti predstavljaju komplikacije
Predsjedavajući: Đ. Prvulović, T. Letilović, I. Hadžibegović

08.00-08.10 – Od indikacije do komplikacije
L. Rotkvić, Klinika Magdalena, Krapinske Toplice

08.10-08.20 – Tehnika ili alat? Disekcija LMCA
M. Vučković, KBC Osijek

08.20-08.30 – Kome treba desni kateter?
M. Dragičević, KB Merkur, Zagreb

08.30-08.40 – „Full metal jacket“
V. Pivac, KBC Split

08.40-08.50 – Disekcija neinfarktne žile u STEMI-u
Z. Bakotić, OB Zadar

08.50-09.00 – Ruptura ventrikula nakon primarne PCI – tko je kriv?
M. Pavlov, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

09.15-09.30 Otvaranje kongresa
K. Štambuk – u ime organizacijskog odbora
D. Miličić – Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva
E. Margetić – Predsjednik Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju HKD-a

09.30-11.15 Pouke iz koronarnih komplikacija
Predsjedavajući: J. Šikić, T. Krčmar, I. Šesto

09.30-09.40 – Kompletna revaskularizaciuje sa šest stentova i deset „coilova“
„Complete 3VD revascularisation with 6 stents and 10 coils“
V. Kanič, UKC Maribor, Slovenija

09.40-09.50 – Različiti načini rješavanja koronarne rupture transradijalnim pristupom
„Different ways of solving coronary artery rupture through transradial approach“
S. Antov, Univerzitetska klinika za kardiologiju, Skopje, Makedonija

09.50-10.00 – Jedan dan s HS u kat-labu
H. Stipić, Klinika Magdalena, Krapinske Toplice.

10.00-10.10 – Jedna naizgled rutinska PCI u NSTEMI
E. Margetić, KBC Zagreb

10.10-10.20 – „Dva put san umra….i druge priče“
J. Šikić, D. Gulin, KB Sveti Duh, Zagreb

10.20-10.30 – Mlad, difuzan, visoki rizik – slučaj za produženi DAPT
“Young, diffuse, high risk – a case for prolonged DAPT”
R. Bernat, Westpfalz-klinikum GmbH, Kaiserslautern, Njemačka

10.30-10.40 – Znamo li uvijek razlog komplikacije nakon PCI
K. Marić Bešić, KBC Zagreb

10.40-10.50 – “Catch me if you can” – tri uspješno uhvaćena “odbjegla” stenta
M. Trbušić, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

10.50-11.00 – “Klasične” disekcije debla lijeve koronarne arterije (uz malo dodatnih komplikacija)
T. Jakljević, KBC Rijeka

11.15-11.45 Pauza za kavu i „croissant“

11.45-13.30 Komplikacije intervencija kod strukturne bolesti srca
Predsjedavajući: R. Bernat, J. Bulum, Z. Korda,

11.45-11.55 – Uspješno liječenje rupture anulusa nakon TAVI-a; je li hibridna sala nužna? (10min)
M. Stipčević, KB Dubrava, Zagreb

11.55-12.05 – Ventrikularna dislokacija nisko postavljene transkateterske aortne valvule kod bolesnika s
„porculanskom“ aortom i uskim sino-tubularnim spojem
J. Bulum, KBC Zagreb

12.05-12.15 – TAVI: položajni “mismatch”
V. Tomulić, KBC Rijeka

12.15-12.25 – Perkutano zatvaranje ASD-a: komplikacija “dva u jedan”
M. Strozzi, KBC Zagreb

12.25-12.35 – Postavi Watchman – i ponovno ga uhvati
“Go set a Watchman – and catch it again”
R. Bernat, Westpfalz-klinikum GmbH, Kaiserslautern, Njemačka

12.35-12.45 – Disekcija zdjelične arterije prilikom EVAR procedure
T. Krpan, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

12.45-13.00 – TAVI: Edw 23 SAP3 koja nije prošla kroz valvulu i tehnika „body balloon“
M. Bunc, UKC Ljubljana, Slovenija

13.30-14.30 Ručak

14.30-15.45 Izazovni slučajevi s komentarom kolega
Predsjedavajući: M. Strozzi, T. Jakljević, K. Štambuk

14.30-14.45 – Tromboza uzrokovana IVUS kateterom – kako prevenirati…(10min)
V. Tomulić, KBC Rijeka
Komentira – T. Krčmar (3min)

14.45-15.00 – “Od lošeg prema gorem” (10min)
Ž. Baričević, KBC Zagreb
Komentira – T. Šipić (3min)

15.00-15.15 – CTO – Od komplikacija do uspješnog zahvata (10min)
A. Lisičić, KBC Dubrava, Zagreb
Komentira – D. Kozmar (3min)

15.15-15.30 – “Choking heart technique” – nova metoda za retrogradnu CTO intervenciju (10min)
T. Letilović, KB Merkur, Zagreb
Komentira – J. Bulum (3min)

15.30-15.45 – Trombotska lezija venskog grafta s nestabilnom anginom i predvidljivom komplikacijom
I. Šesto, Klinika Magdalena, Krapinske Toplice
Komentira – E. Margetić (3min)

15.45-16.15 – Pauza za kavu
Proglašenje najboljeg prikaza mladih intervencionista – AstraZeneca izložbeni prostor

16.15-17.15 Kako predvidjeti, izbjeći i riješiti komplikacije
Predsjedavajući: A. Ernst, T. Šipić, M. Trbušić

16.15-16.25 – Komplikacije intervencija kog akutnog koronarnog sindroma
S. Lončar, UKC Banja Luka, Bosna i Hercegovina

16.25-16.35 – CTO komplikacije – kako ih izbjeći i rješiti
B. Starčević, KB Dubrava, Zagreb

16.35-16.45 – Komplikacije kod rotablacije
V. Kanič, UKC Maribor, Slovenija

16.45-16.55 – Kako izbjeći i riješiti komplikacije kod kompliciranog transradijalnog pristupa
Avoiding and repairing complications in difficult trans-radial access.
S. Antov, Univerzitetska klinika za kardiologiju, Skopje, Makedonija

16.55-17.05 – Rješavanje tamponade – osnove za sve intervencioniste i elektrofiziologe
How to manage a tamponade – essentials for every interventionalist and electrophysiologist
R. Bernat, Westpfalz-klinikum GmbH, Kaiserslautern, Njemačka

17.15-18.15 Sastanak radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva – predstavljanje Nacionalnog registra za invazivnu i intervencijsku kardiologiju i
akutni koronarni sindrom

18.15-19.30 Razne komplikacije koronarnih intervencija – od lošeg protoka do hematoperikarda
Predsjedavajući: K. Marić Bešić, D. Gabrić, B. Vujeva

18.15-18.25 – Disekcija CTO-ACx i PCI
M. Bunc, UKC Ljubljana, Slovenija

18.25-18.35 – Potencijalna fatalna tromboza vodećeg katetera tijekom IVUS procedure
K. Gabaldo, OB Slavonski Brod

18.35-18.45 – Perforacija koronarne arterije….noćna mora svakog operatera – Jedan problem, više
rješenja…
T. Šipić, Klinika Magdalena, Krapinske toplice

18.45-18.55 – Kardijalni arest i šok nakon inicijalno nekomplicirane TF PCI desne koronarne arterije
M. Lozo, KBC Split

18.55-19.05 – „No-reflow“ nakon pucanja balona stenta za vrijeme pPCI CxA kod STEMI-a
I. Hadžibegović, OB Slavonski brod

19.05-19.15 – CTO, hematoperikard – intervencija u dva akta
D. Mirić, KBC Split

19.15-19.25 – Tamponada kao komplikacija zbrinjavanja bolesnice s inferoposteriornim infarktom
O. Vinter, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

20.15 Večera – organizirani odlazak iz lobija Hotela