Izvješće sa EuroPCR 2016

Dr.sc. Kristina Marić Bešić

U Parizu je od 17. do 20. svibnja 2016. godine održan EuroPCR 2016, najveći europski kongres na polju intervencijske kardiologije, s oko 11,500 sudionika iz više od 100 zemalja svijeta.

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva aktivno je sudjelovala u programu kongresa zajedničkim nastupom s kolegama iz Poljske u sesiji pod nazivom „Croatia and Poland share their most educational cases:high-risk left main PCI in acute myocardial infarction and cardiogenic shock”.

Sesija je bila organizirana u formatu „kako liječiti” na temelju prikaza slučaja iz kliničke prakse. Jedan od predsjedavajućih i moderatora sesije bio je doc.dr.sc. Eduard Margetić, a hrvatski tim uključivao je i dr. Željka Baričevića (KBC Zagreb) koji je prikazao slučaj upotrebe VA-ECMO-a u akutnom infarktu miokarda te dr. Vjekoslava Tomulića (KBC Rijeka) u ulozi stručnjaka-komentatora obaju slučajeva.

Uzevši u obzir da pristup liječenju kompleksnih slučajeva bolesnika s kardiogenim šokom kao prezentacijom akutnog infarkta miokarda nije jednoznačan i da ovisi o nizu čimbenika (težini kliničke prezentacije, komorbiditetima, vremenu, karakteristikama lezije, dostupnosti uređaja za mehaničku potporu), kao i činjenicu da u ovom području ne postoje precizne smjernice, bilo je iznimno zanimljivo podijeliti iskustva s kolegama iz Poljske i publikom u popunjenoj dvorani i prokomentirati što stoji iza postojećih razlika u skrbi za ovakve bolesnike. Financijska i organizacijska ograničenja i ovdje se nameću kao sveprisutan problem, no edukacija intervencijskih kardiologa i senzibiliziranje na pravovremenu primjenu mehaničke potpore u prikladnim slučajevima se moraju sustavno izdignuti iznad razine entuzijazma pojedinaca.

Agenda – pdf (273.33 KB)