Skupovi20. ožujka 2004.

I HRVATSKI SASTANAK O KARDIOVASKULARNIM INTERVENCIJAMA

Zagreb, 20. ožujak 2004.   1st Croatian Cardiovascular Interventions Meeting with international participation U prilogu je materijal od prvog sastanka o kardiovaskularnim intervencijama iz 2004. godine.