IV. sastanak medicinskih sestara intervencijske kardiologije Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

27. travanja 2012. god. Dubrovnik

4. stručni skup HUKMS o invazivnoj i interventnoj kardiologiji održat će se od 25.-28. travnja 2012. godine u Dubrovniku.

 

 

Program (129.79 kB)