Analiza intervencijskih kardioloških zahvata u Hrvatskoj od 2010. do 2014. godine: ususret uvođenju nacionalnog registra

Iako intervencijska kardiologija u Hrvatskoj unatrag dvaju desetljeća bilježi napredak, ne nalazimo analizu broja intervencijskih kardioloških zahvata na nacionalnoj razini. Cilj je rada bila analiza broja koronarnih angiografija (CA) i perkutanih koronarnih intervencija (PCI) u razdoblju od 2010. do 2014. godine.


Analizirani su dijagnostičko-terapijski postupci iz računa hospitaliziranih bolesnika u Hrvatskoj koji se odnose na CA i PCI u 13 hrvatskih centara. U promatranom je razdoblju prosječna stopa CA bila 4390 na milijun stanovnika godišnje uz porast od 8,5 % u promatranom razdoblju. Prosječna stopa PCI-ja bila je 2208 uz porast od 15 %. Omjer PCI/CA porastao je s 0,48 na 0,52…

Pročitaj ostatak članka: Cardiol Croat. 2016;11(3-4):142–150. | DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.142