Almanah 2015.: Koronarna bolest srca

Posljednjih se godina prati veliki napredak u dijagnostici i liječenju bolesnika sa koronarnom bolesti srca (KBS). To uključuje primjenu novih biomarkera i metoda slikovnog prikaza u bolesnika s povišenim rizikom za nastanak KBS-a, zbrinjavanje akutnog infarkta miokarda s elevacijom ST segmenta, nove uređaje za liječenje angine refraktorne na terapiju lijekovima, uporabu nestatinskih hipolipemika, bolje razumijevanje rizika i prednosti dugoročne dvojne antitrombocitne terapije te uporabu novih antitrombocitnih lijekova.

Pročitaj ostatak članka: Cardiologia croatica 2016 11_5-6_188-200 | DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.188