Novosti


Izvješće sa EuroPCR 2016

U Parizu je od 17. do 20. svibnja 2016. godine održan EuroPCR 2016, najveći europski kongres na polju intervencijske kardiologije, s oko 11,500 sudionika iz više od 100 zemalja svijeta.

Cardiologia Croatica. 2016;11(3-4):89-156.

Drugi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu posvećen je skupu CROINTERVENT 2016. odnosno 7. nacionalnom kongresu intervencijske kardiologije s međunarodnim sudjelovanjem i 6. sastanku intervencijskih kardioloških medicinskih sestara i tehničara.


Nastup Radne skupine za intervencijsku kardiologiju HKD-a na TCT 2015

Sa zadovoljstvom se možemo osvrnuti na nedavno održani TCT 2015 kongres u San Franciscu (11. do 15. listopada 2015. godine), na kojem je Hrvatska sudjelovala u važnoj sesiji po nazivom: „The European Practice of STEMI and NSTEMI Netwoorks: Similarities and Differences“.

20 godina Kateterizacijskog laboratorija u OB Zadar

Radni sastanak u organizaciji Opće bolnice Zadar i Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva, povodom obilježavanja 20 godina Kateterizacijskog laboratorija u OB Zadar, održat će se od 25. do 26. rujna 2015. godine u Zadru.